"Authentic Account" — Słownik kolokacji angielskich

Authentic Account kolokacja
Popularniejsza odmiana: authentic account
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Autentyczny Rachunek
  1. authentic przymiotnik + account rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Iliad could all have been real - an authentic account of human contact with an alien race.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo