"authentic account" — Słownik kolokacji angielskich

authentic account kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): autentyczny rachunek
  1. authentic przymiotnik + account rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The Iliad could all have been real - an authentic account of human contact with an alien race.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo