"Australian accent" — Słownik kolokacji angielskich

Australian accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Australijski akcent
  1. Australian przymiotnik + accent rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "We've been waiting for you," the man said in an Australian accent.

    Podobne kolokacje: