"Apocryphal book" — Słownik kolokacji angielskich

Apocryphal book kolokacja
Popularniejsza odmiana: apocryphal book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Apokryficzna książka
  1. apocryphal przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Apocryphal books are also available in a separate volume.

    Podobne kolokacje: