"American authority" — Słownik kolokacji angielskich

American authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Amerykańska władza
  1. American przymiotnik + authority rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They are named for the American culinary authority, who died in 1985.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo