"American Le season" — Słownik kolokacji angielskich

American Le season kolokacja
Popularniejsza odmiana: American Idol Season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Amerykanin Le pora roku
  1. American przymiotnik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The song has also been used for American Idol season 9.

    Podobne kolokacje: