Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"American Idol Season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): American Idol Pora roku
  1. American przymiotnik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The song has also been used for American Idol season 9.

    Podobne kolokacje: