"American Idol season" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: American Idol Season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pora roku American Idol
  1. American przymiotnik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The song has also been used for American Idol season 9.

    Podobne kolokacje: