"Amateur League" — Słownik kolokacji angielskich

Amateur League kolokacja
Popularniejsza odmiana: amateur league
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Amatorska Liga
  1. amateur przymiotnik + league rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I mean, when you see that, it just looks like amateur league.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo