"Age Book" — Słownik kolokacji angielskich

Age Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wiek Książka
  1. age rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It won The Age Book of the Year in 1996.

    Podobne kolokacje: