"African setting" — Słownik kolokacji angielskich

African setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Afrykańskie ustawienie
  1. African przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The illustrations of the West African settings are especially charming.

    Podobne kolokacje: