"ABC Book" — Słownik kolokacji angielskich

ABC Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Abecadło Książka
  1. Abc rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was originally a joint venture between Griffith University and ABC Books.

    Podobne kolokacje: