KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"work" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

work rzeczownik

rzeczownik + work
Kolokacji: 300
restoration work • charity work • volunteer work • detective work • repair work • renovation work • course work • construction work • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 96
1. restoration work = renowacja, odbudowa, odrestaurowanie restoration work
2. charity work = praca charytatywna charity work
3. detective work = dochodzenie, śledztwo detective work
4. volunteer work = praca na ochotnika volunteer work
5. repair work = naprawa (praca naprawcza) repair work
7. course work = kurs praca course work
9. solo work = solo praca solo work
10. maintenance work = prace konserwacyjne maintenance work
11. field work = badania w terenie, badania terenowe field work
12. guitar work = praca gitarowa guitar work
13. farm work = praca na farmie farm work
14. design work = prace projektowe design work
16. camera work = kamera praca camera work
17. engineering work = inżynieria praca engineering work
18. studio work = studio praca studio work
19. relief work = pomoc humanitarna relief work
20. student work = praca ucznia, praca studenta student work
21. group work = praca w grupach group work
22. intelligence work = praca wywiadowcza intelligence work
23. film work = dzieło filmowe film work
24. development work = prace badawczo-rozwojowe development work
26. school work = praca szkolna school work
27. stage work = praca sceniczna stage work
28. theatre work = praca teatralna theatre work
29. production work = praca produkcyjna production work
30. office work = praca biurowa office work
31. community work = praca społeczna community work
32. research work = prace badawcze research work
33. television work = praca telewizyjna television work
34. life work = dożywotnia praca life work
35. building work = prace budowlane building work
36. voice work = głos praca voice work
37. survey work = badanie praca survey work
38. mission work = praca misyjna mission work
39. team work = praca zespołowa team work
40. paper work = papierowa praca paper work
42. laboratory work = praca w labolatorium laboratory work
43. committee work = komitet praca committee work
44. domain work = dziedzina praca domain work
45. session work = sesja praca session work
46. system work = system praca system work
47. graduate work = praca dyplomowa graduate work
48. quality work = praca wysokiej jakości quality work
49. yard work = praca w ogrodzie yard work
50. postgraduate work = magisterska praca postgraduate work
51. work of one's hands = dzieło pracy rąk work of one's hands
52. work of one's kind = praca z czyjś rodzaj work of one's kind
53. project work = praca projektu project work
55. lab work = praca w labolatorium lab work
56. work of art = dzieło sztuki work of art
  • What work of art would you most like to own?
  • They were almost ready to let the public see their work of art.
  • He said they were a work of art when done well.
  • Everybody should be able to own an original work of art!
  • Well, this is how I feel about a work of art.
  • What do you consider your film, a work of art?
  • What makes them special is that they look like a work of art.
  • God created the body like a work of art in his image.
  • "Do you know anyone who has three or four years to spend on a work of art these days?"
  • Its value goes far beyond just a piece of art work.
57. work of fiction = fikcja, historia nieprawdziwa work of fiction
58. excavation work = prace wykopaliskowe excavation work
59. college work = praca college'u college work
60. war work = praca wojenna war work
61. freelance work = praca zlecona freelance work
62. century work = wiek praca century work
63. body work = praca do ciała body work
64. rescue work = praca ratownicza rescue work
65. church work = praca kościelna church work
66. factory work = praca fabryczna factory work
67. work of artists = praca artystów work of artists
68. radio work = praca radiowa radio work
69. service work = praca służbowa service work
70. blood work = badanie krwi blood work
71. work of writers = praca pisarzy work of writers
72. work of others = innych praca work of others
73. work of composers = praca kompozytorów work of composers
74. day work = praca dzienna day work
75. ensemble work = praca zespołu ensemble work
76. work of literature = dzieło literackie work of literature
77. contract work = praca kontraktowa contract work
78. time work = praca na godziny time work
79. metal work = metalowa praca metal work
80. pioneer work = praca pionierska pioneer work
81. police work = dochodzenie, śledztwo police work
82. foundation work = roboty fundamentowe foundation work
83. road work = roboty drogowe, prace drogowe road work
84. prose work = praca prozą prose work
85. advocacy work = poparcie praca advocacy work
86. grunt work = brudna robota, czarna robota grunt work
87. youth work = praca z młodzieżą youth work
88. detail work = szczegół praca detail work
89. night work = praca nocna night work
90. TV work = TV praca TV work
91. sex work = praca seksualna sex work
92. translation work = tłumaczenie praca translation work
93. video work = praca na wideo video work
94. computer work = praca komputerowa computer work
95. class work = klasa praca class work
96. newspaper work = praca gazetowa newspaper work
work + rzeczownik
Kolokacji: 112
work force • work ethic • work environment • work schedule • work stoppage • work permit • work habit • work surface • work clothes • ...
work + czasownik
Kolokacji: 256
work progresses • work consists • work involves • work suggests • work remains • work focuses • work appears • work includes • ...
czasownik + work
Kolokacji: 469
resume work • commence work • seek work • find work • work titled • begin work • start work • undertake work • work entitled • ...
przymiotnik + work
Kolokacji: 625
hard work • social work • dirty work • pioneering work • literary work • seminal work • best-known work • charitable work • ...
przyimek + work
Kolokacji: 55
at work • after work • from work • of work • between work • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.