"government work" — Słownik kolokacji angielskich

government work kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): praca rządowa
  1. government rzeczownik + work rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We want to make the Government work better and cost less.

powered by  eTutor logo