"welfare" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

welfare rzeczownik

rzeczownik + welfare
Kolokacji: 9
animal welfare • Family Welfare • student welfare • consumer welfare • Health Family Welfare • ...
welfare + rzeczownik
Kolokacji: 111
welfare state • welfare recipient • welfare reform • welfare system • welfare program • welfare benefit • WELFARE AGENCY • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
2. welfare recipient = osoba korzystająca z zasiłku welfare recipient
  • The number of welfare recipients is at a 42-year low.
  • How many of the nation's five million welfare recipients will then find jobs on their own?
  • In most states, only 30 percent of welfare recipients are working.
  • He can support calls to put welfare recipients to work without having to find money to pay for a jobs program.
  • Most of the welfare recipients in the state are children.
  • "We do want welfare recipients to have the opportunity to go to work."
  • More than half say welfare recipients could get along without it if they tried.
  • There should be one million new jobs for welfare recipients by the year 2000.
  • They increased the money available to provide day care for the children of welfare recipients.
  • Welfare recipients who pass the test are given a choice of programs.
3. welfare reform = reforma systemu opieki społecznej welfare reform
4. welfare system = system opieki społecznej welfare system
6. welfare benefit = zasiłek z opieki społecznej welfare benefit
9. welfare payment = zasiłek z opieki społecznej welfare payment
11. welfare law = prawo darmowe welfare law
12. welfare policy = polityka w zakresie opieki społecznej welfare policy
13. welfare mother = matka korzystająca z zasiłku welfare mother
14. welfare hotel = pensjonat socjalny welfare hotel
15. Welfare reform bill delay = Opóźnienie rachunku darmowe reformatorskie Welfare reform bill delay
16. welfare check = czek darmowy welfare check
17. welfare office = biuro darmowe welfare office
18. child welfare agency = agencja dobra dziecka child welfare agency
19. welfare reform Bill = Bill darmowy reformatorski welfare reform Bill
22. welfare worker = pracownik opieki społecznej welfare worker
23. welfare dependency = zależność darmowa welfare dependency
24. Spartacus welfare campaign = Spartacus kampania darmowa Spartacus welfare campaign
25. child welfare system = system dobra dziecka child welfare system
26. welfare legislation = ustawodawstwo darmowe welfare legislation
27. welfare family = rodzina darmowa welfare family
28. welfare spending = redukcja wydatki na cele socjalne welfare spending
29. welfare fund = fundusz darmowy welfare fund
31. welfare overhaul = przegląd darmowy welfare overhaul
32. Welfare Party = Przyjęcie darmowe Welfare Party
33. welfare department = wydział spraw socjalnych welfare department
czasownik + welfare
Kolokacji: 21
end welfare • receive welfare • promote the welfare • leave welfare • cut welfare • ...
przymiotnik + welfare
Kolokacji: 16
social welfare • general welfare • public welfare • corporate welfare • human welfare • ...
przyimek + welfare
Kolokacji: 14
on welfare • from welfare • of welfare • in welfare • about one's welfare • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.