ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"volume" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

volume rzeczownik

rzeczownik + volume
Kolokacji: 74
traffic volume • sales volume • trading volume • companion volume • blood volume • volume of several shares • unit volume • ...
volume + rzeczownik
Kolokacji: 40
Volume I • volume control • Volumes Video Resource • volume level • volume discount • ...
volume + czasownik
Kolokacji: 90
volume contains • volume increases • volume includes • volume appears • volume covers • volume rises • ...
czasownik + volume
Kolokacji: 77
volume edited • volume entitled • contain several volumes • consist of several volumes • include several volumes • volume called • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
2. volume entitled = pojemność zatytułowała volume entitled
4. consist of several volumes = składaj się z kilku pojemności consist of several volumes
6. volume called = pojemność zadzwoniła volume called
12. reduce the volume = zmniejszaj objętość reduce the volume
13. hold several volumes = utrzymaj kilka pojemności hold several volumes
15. volume titled = pojemność zatytułowała volume titled
16. give volume = wskazuj pojemność give volume
17. add volume = dodaj pojemność add volume
19. carry volumes = nieś pojemności carry volumes
21. volume bound = pojemność związała volume bound
przymiotnik + volume
Kolokacji: 155
large volume • high volume • total volume • sheer volume • low volume • final volume • huge volume • heavy volume • small volume • ...
przyimek + volume
Kolokacji: 19
by volume • on volume • over several volumes • at volume • about several volumes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.