"consist of several volumes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): składaj się z kilku pojemności
  1. consist czasownik + volume rzeczownik
    Silna kolokacja

    His private library consisted of between 1500 and 1800 volumes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo