BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"unnecessary" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

unnecessary przymiotnik

unnecessary + rzeczownik
Kolokacji: 123
unnecessary risk • unnecessary delay • unnecessary death • unnecessary expense • unnecessary burden • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. unnecessary risk = niepotrzebne ryzyko unnecessary risk
2. unnecessary delay = niepotrzebne opóźnienie unnecessary delay
3. unnecessary death = niepotrzebna śmierć unnecessary death
5. unnecessary burden = niepotrzebny ciężar unnecessary burden
6. unnecessary use = niepotrzebne wykorzystanie unnecessary use
7. unnecessary chance = niepotrzebna szansa unnecessary chance
8. unnecessary war = niepotrzebna wojna unnecessary war
czasownik + unnecessary
Kolokacji: 9
prove unnecessary • deem unnecessary • consider unnecessary • make unnecessary • render unnecessary • ...
przysłówek + unnecessary
Kolokacji: 9
totally unnecessary • completely unnecessary • entirely unnecessary • wholly unnecessary • largely unnecessary • ...
unnecessary + przyimek
Kolokacji: 3
unnecessary for • unnecessary in • unnecessary to

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.