"unnecessary use" — Słownik kolokacji angielskich

unnecessary use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niepotrzebne wykorzystanie
  1. unnecessary przymiotnik + use rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The light had changed, and I made what was probably unnecessary use of the quick getaway.

    Podobne kolokacje: