"Unnecessary use" — Słownik kolokacji angielskich

Unnecessary use kolokacja
Popularniejsza odmiana: unnecessary use
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Niepotrzebne wykorzystanie
  1. unnecessary przymiotnik + use rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The light had changed, and I made what was probably unnecessary use of the quick getaway.

    Podobne kolokacje: