PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"treatment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

treatment rzeczownik

rzeczownik + treatment
Kolokacji: 127
cancer treatment • drug treatment • radiation treatment • Psoriasis Treatment • emergency treatment • water treatment • ...
treatment + rzeczownik
Kolokacji: 73
treatment option • treatment program • treatment center • treatment plant • treatment plan • treatment facility • treatment method • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
4. treatment plan = plan leczenia treatment plan
5. treatment plant = zakład przeróbki (np. drewna) treatment plant
6. treatment facility = obiekt traktowania treatment facility
8. sewage treatment plant = oczyszczalnia ścieków sewage treatment plant
9. treatment room = gabinet zabiegowy treatment room
10. water treatment plant = zakład uzdatniania wody water treatment plant
11. treatment regimen = reżim traktowania treatment regimen
12. treatment decision = decyzja traktowania treatment decision
13. drug treatment program = program leczenia farmakologicznego drug treatment program
  • Romeo also has one of the few wastewater treatment plants in the region.
  • Irrigation to the roof is provided by the building's wastewater treatment plant.
  • In 2011, the town announced plans to build its own $2.4 million wastewater treatment plant.
  • There is one wastewater treatment plant with a capacity of 120,000 m3 per day.
  • A wastewater treatment plant for the base was completed in January 2013.
  • Much of this makes its way back into the river after it is cleaned in wastewater treatment plants.
  • The plan involves the construction of 180 new wastewater treatment plants across the country.
  • There were 138 municipal wastewater treatment plants in Turkey as of 2004.
  • In 2003 the number of wastewater treatment plants had increased to 541.
  • In 2006 a new sewage and wastewater treatment plant was built near the town.
15. treatment group = grupa badana, grupa eksperymentalna (w badaniach) treatment group
18. treatment choice = wybór traktowania treatment choice
20. treatment system = system traktowania treatment system
21. treatment approach = podejście traktowania treatment approach
22. treatment process = proces leczenia treatment process
treatment + czasownik
Kolokacji: 70
treatment involves • Treatment depends • Treatment includes • treatment works • treatment helps • treatment causes • ...
czasownik + treatment
Kolokacji: 142
receive treatment • seek treatment • undergo treatment • refuse treatment • require treatment • provide treatment • offer treatment • ...
przymiotnik + treatment
Kolokacji: 356
medical treatment • special treatment • effective treatment • preferential treatment • equal treatment • harsh treatment • ...
przyimek + treatment
Kolokacji: 32
after treatment • during treatment • without treatment • for treatment • before treatment • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.