Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"treasure" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

treasure rzeczownik

rzeczownik + treasure
Kolokacji: 8
art treasure • family treasure • National Treasure of Japan • silver treasure • church treasure • ...
treasure + rzeczownik
Kolokacji: 26
treasure trove • Treasure Island • treasure chest • treasure hunt • treasure hunter • treasure house • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. treasure trove = skarbnica (wiedzy, informacji) treasure trove
  • "It was like finding a treasure chest or something from the past that you wanted to open."
  • In another, it was done with a wall, some steps, and a treasure chest.
  • "I take it that you have not yet learned the location of the treasure chest?"
  • "He buried his treasure chest under one of those trees."
  • The show is a treasure chest of images that seem to have emerged on their own.
  • "I am told that Africa is the world's treasure chest."
  • He wondered how his new friend could have learned about the false treasure chest.
  • Each stage in the game contains one or more treasure chest, which hold various items.
  • However, sometimes these treasure chests can contain nothing at all.
  • In a room, they find a treasure chest with booty.
4. treasure hunt = poszukiwanie skarbów treasure hunt
6. treasure house = skarbiec (budynek) treasure house
7. treasure map = mapa skarbu treasure map
treasure + czasownik
Kolokacji: 14
treasure includes • treasure belongs • treasure lies • treasure lays • treasure goes • ...
czasownik + treasure
Kolokacji: 27
treasure hidden • steal one's treasure • find the treasure • contain treasures • treasure is buried • ...
przymiotnik + treasure
Kolokacji: 70
national treasure • hidden treasure • great treasure • cultural treasure • greatest treasure • Sacred Treasure • architectural treasure • ...
przyimek + treasure
Kolokacji: 7
for treasure • of treasure • with treasures • in treasure • to the treasure • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.