BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"transmit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

transmit czasownik

transmit + rzeczownik
Kolokacji: 58
transmit data • transmit signals • transmit information • transmit messages • transmit images • transmit power • ...
czasownik + transmit
Kolokacji: 7
used to transmit • begin transmitting • start transmitting • stop transmitting • continue transmitting • ...
transmit + przyimek
Kolokacji: 26
transmitted through • transmit by • transmit over • transmit to • transmitted from • ...
transmit + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 37
transmitted directly • transmitted orally • sexually transmitted • transmit live • easily transmitted • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.