"transmit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

transmit czasownik

transmit + rzeczownik
Kolokacji: 58
transmit data • transmit signals • transmit information • transmit messages • transmit images • transmit power • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
(5) station, tower
Kolokacji: 2
1. transmit orders = przekaż polecenia transmit orders
2. transmit programs = przekaż programy transmit programs
3. transmit calls = przekaż rozmowy telefoniczne transmit calls
4. transmit programming = przenieś programowanie transmit programming
5. transmit commands = przekaż polecenia transmit commands
6. transmit documents = przekaż dokumenty transmit documents
7. transmit files = przekaż akta transmit files
(8) virus, HIV
Kolokacji: 2
(10) button, light, key
Kolokacji: 3
(11) antenna, radio
Kolokacji: 2
(13) load, amount
Kolokacji: 2
czasownik + transmit
Kolokacji: 7
used to transmit • begin transmitting • start transmitting • stop transmitting • continue transmitting • ...
transmit + przyimek
Kolokacji: 26
transmitted through • transmit by • transmit over • transmit to • transmitted from • ...
transmit + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 37
transmitted directly • transmitted orally • sexually transmitted • transmit live • easily transmitted • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.