BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"transmit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

transmit czasownik

transmit + rzeczownik
Kolokacji: 58
transmit data • transmit signals • transmit information • transmit messages • transmit images • transmit power • ...
czasownik + transmit
Kolokacji: 7
used to transmit • begin transmitting • start transmitting • stop transmitting • continue transmitting • ...
transmit + przyimek
Kolokacji: 26
transmitted through • transmit by • transmit over • transmit to • transmitted from • ...
transmit + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 37
transmitted directly • transmitted orally • sexually transmitted • transmit live • easily transmitted • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
2. sexually transmitted = przenoszony drogą płciową sexually transmitted
5. transmit live = transmituj na żywo transmit live
12. genetically transmitted = genetycznie przenieść genetically transmitted
13. knowingly transmit = świadomie przenieś knowingly transmit
14. transmit exclusively = przenieś wyłącznie transmit exclusively
15. transmit light = przesyłaj światło transmit light
16. reliably transmit = niezawodnie przenieś reliably transmit
17. transmitted worldwide = przeniesiony na całym świecie transmitted worldwide
18. continually transmit = ciągle przenieś continually transmit
19. transmit correctly = przenieś poprawnie transmit correctly
20. formally transmit = formalnie przenieś formally transmit
21. readily transmitted = chętnie przenieść readily transmitted
22. regularly transmit = regularnie przenieś regularly transmit
(4) commonly, normally
Kolokacji: 2
(5) simply, merely
Kolokacji: 2
(7) efficiently, effectively
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.