TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"transmission" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

transmission rzeczownik

rzeczownik + transmission
Kolokacji: 44
radio transmission • data transmission • HIV transmission • disease transmission • power transmission • satellite transmission • ...
transmission + rzeczownik
Kolokacji: 70
transmission line • transmission system • transmission tower • transmission rate • transmission facility • ...
transmission + czasownik
Kolokacji: 18
transmission occurs • transmission comes • transmission ends • transmission begins • transmission takes • ...
czasownik + transmission
Kolokacji: 23
prevent transmission • receive a transmission • reduce transmission • allow transmission • begin transmission • ...
przymiotnik + transmission
Kolokacji: 85
automatic transmission • manual transmission • five-speed manual transmission • four-speed transmission • digital transmission • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
1. automatic transmission = automatyczna zmiana biegów (automatyczna skrzynia biegów) automatic transmission
  • The system was only available in combination with the V8 and automatic transmission.
  • Also, an automatic transmission was not available with the 4-cylinder.
  • In this article, we'll work our way through an automatic transmission.
  • Does your mark have a vehicle with an automatic transmission?
  • A year later, an automatic transmission appeared for the first time.
  • For the first time, a 4-speed automatic transmission was offered, the 4T45.
  • What is its purpose, especially in a car with an automatic transmission?
  • The E50 had a 4 speed automatic transmission and came in either 2- or 4-wheel drive.
  • Also new for 1965 was the engine and automatic transmission.
  • It comes only with the automatic transmission, which is a new design this year.
5. digital transmission = transmisja cyfrowa digital transmission
7. new transmission = nowy przenoszenie new transmission
9. standard transmission = standard przenoszenie standard transmission
10. live transmission = przekaz na żywo, transmisja na żywo live transmission
11. three-speed transmission = trzy-prędkość przenoszenie three-speed transmission
przyimek + transmission
Kolokacji: 15
of transmission • for transmission • to transmission • in transmission • on the transmission • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.