"five-speed manual transmission" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pięć-prędkość ręczna skrzynia biegów
  1. five-speed przymiotnik + transmission rzeczownik
    Silna kolokacja

    In more positive news, a five-speed transmission now became available on certain models.

podobne do "five-speed manual transmission" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "five-speed manual transmission" po angielsku

przymiotnik
five-speed = pięciobiegowy (np. rower)
rzeczownik