"transaction" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

transaction rzeczownik

rzeczownik + transaction
Kolokacji: 57
business transaction • estate transaction • Transaction of the Royal Society • IEEE Transaction • stock transaction • cash transaction • ...
transaction + rzeczownik
Kolokacji: 19
transaction cost • transaction fee • Transaction Publisher • transaction tax • transaction processing • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
2. transaction fee = opłata za transakcję transaction fee
  • Anarchy and the law: the political economy of choice, by Edward Stringham,Transaction Publishers.
  • Knowledge and the Law (Transaction Publishers, 2008).
  • It has now been republished (2009) by Transaction Publishers and is readily available.
  • Rats, Lice and History was republished in 2007 by Transaction Publishers.
  • Both are scheduled to be published within the year by Transaction Publishers.
  • In 2008 a new edition at Transaction Publishers was published.
  • Equality in Liberty and Justice (2001) Transaction Publishers.
  • It was published by Transaction Publishers for decades before being purchased by Springer.
  • The Rise and Fall of Elites, Transaction Publishers, 1991.
  • He was also chairman of Transaction Publishers.
5. transaction processing = przetwarzanie transakcji transaction processing
transaction + czasownik
Kolokacji: 26
transaction involves • transaction takes • transaction occurs • transaction includes • transaction closes • ...
czasownik + transaction
Kolokacji: 45
make transactions • handle transactions • conduct transactions • transaction valued • transaction is completed • ...
przymiotnik + transaction
Kolokacji: 87
financial transaction • commercial transaction • Philosophical Transaction • real estate transaction • large transaction • ...
przyimek + transaction
Kolokacji: 14
of transactions • for transactions • in transactions • on transactions • to transactions • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.