BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"tournament" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tournament rzeczownik

rzeczownik + tournament
Kolokacji: 111
tennis tournament • NCAA Tournament • Basketball Tournament • golf tournament • conference tournament • state tournament • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
18. cricket tournament = turniej do krykieta cricket tournament
19. postseason tournament = posezonowy turniej postseason tournament
21. elimination tournament = zawody rozgrywane systemem pucharowym elimination tournament
  • The league's top four teams competed in the double elimination tournament.
  • The first set of matches are an elimination tournament between the 4 group winners.
  • The championship finals of a double elimination tournament is usually set up to be a possible two games.
  • Single elimination tournaments are much more common in individual sports like tennis.
  • This is a modification of the single elimination tournament to allow more matches to be held.
  • The concept consists of three games in a double elimination tournament.
  • This competition began on September 13, 1941 as an elimination tournament held every two weeks.
  • After the group stages, the routine 64-man single elimination tournament follows.
  • The show pits teams of three from high schools around Colorado against each other in a single elimination tournament.
  • It is a single elimination tournament with nine inning games.
25. snooker tournament = turniej snookera snooker tournament
26. World Cup tournament = Turniej mistrzostw świata World Cup tournament
27. team tournament = turniej drużynowy team tournament
30. singles tournament = turniej singlowy singles tournament
tournament + rzeczownik
Kolokacji: 65
tournament game • tournament play • tournament record • NCAA Tournament appearance • tournament victory • tournament director • ...
tournament + czasownik
Kolokacji: 39
tournament begins • tournament runs • tournament takes • tournament features • tournament starts • ...
czasownik + tournament
Kolokacji: 49
tournament organized • tennis tournament played • win in the Olympic tournament • finish in the Olympic tournament • ...
przymiotnik + tournament
Kolokacji: 99
major tournament • regional tournament • international tournament • annual tournament • national tournament • ...
przyimek + tournament
Kolokacji: 19
during the tournament • before the tournament • into the tournament • after the tournament • in the tournament • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.