KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"temperature" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

temperature rzeczownik

rzeczownik + temperature
Kolokacji: 69
room temperature • body temperature • water temperature • air temperature • surface temperature • winter temperature • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
4. air temperature = temperatura powietrza air temperature
11. ocean temperature = temperatura oceaniczna ocean temperature
12. sea surface temperature = temperatura powierzchni oceanu sea surface temperature
13. operating temperature = temperatura przy eksploatacji operating temperature
14. core temperature = temperatura wnętrza ciała, temperatura głęboka core temperature
15. sea temperature = temperatura morza sea temperature
16. oven temperature = temperatura piekarnika oven temperature
17. skin temperature = skóra temperatura skin temperature
18. melting temperature = temperatura topnienia melting temperature
19. soil temperature = temperatura gleby soil temperature
temperature + rzeczownik
Kolokacji: 67
temperature range • temperature change • temperature difference • temperature variation • temperature control • ...
temperature + czasownik
Kolokacji: 64
temperature drops • temperature rises • temperature reaches • temperature ranges • temperature falls • temperature varies • ...
czasownik + temperature
Kolokacji: 57
measure temperature • temperature recorded • reach temperatures • take one's temperature • require temperatures • ...
przymiotnik + temperature
Kolokacji: 106
high temperature • low temperature • average temperature • cold temperature • warm temperature • ambient temperature • ...
przyimek + temperature
Kolokacji: 19
with temperatures • in temperature • to temperatures • of temperature • for temperatures • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.