"temperature" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

temperature rzeczownik

rzeczownik + temperature
Kolokacji: 69
room temperature • body temperature • water temperature • air temperature • surface temperature • winter temperature • ...
temperature + rzeczownik
Kolokacji: 67
temperature range • temperature change • temperature difference • temperature variation • temperature control • ...
temperature + czasownik
Kolokacji: 64
temperature drops • temperature rises • temperature reaches • temperature ranges • temperature falls • temperature varies • ...
czasownik + temperature
Kolokacji: 57
measure temperature • temperature recorded • reach temperatures • take one's temperature • require temperatures • ...
przymiotnik + temperature
Kolokacji: 106
high temperature • low temperature • average temperature • cold temperature • warm temperature • ambient temperature • ...
przyimek + temperature
Kolokacji: 19
with temperatures • in temperature • to temperatures • of temperature • for temperatures • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.