"temperature" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

temperature rzeczownik

rzeczownik + temperature
Kolokacji: 69
room temperature • body temperature • water temperature • air temperature • surface temperature • winter temperature • ...
temperature + rzeczownik
Kolokacji: 67
temperature range • temperature change • temperature difference • temperature variation • temperature control • ...
temperature + czasownik
Kolokacji: 64
temperature drops • temperature rises • temperature reaches • temperature ranges • temperature falls • temperature varies • ...
czasownik + temperature
Kolokacji: 57
measure temperature • temperature recorded • reach temperatures • take one's temperature • require temperatures • ...
przymiotnik + temperature
Kolokacji: 106
high temperature • low temperature • average temperature • cold temperature • warm temperature • ambient temperature • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
4. cold temperature = chłodna temperatura cold temperature
10. freezing temperature = temperatura zamarzania freezing temperature
13. constant temperature = stała temperatura constant temperature
14. hot temperature = gorąca temperatura hot temperature
16. effective temperature = temperatura efektywna effective temperature
18. internal temperature = wewnętrzna temperatura internal temperature
19. outside temperature = temperatura na zewnątrz outside temperature
20. daily temperature = codzienna temperatura daily temperature
21. mild temperature = łagodna temperatura mild temperature
22. mean temperature = temperatura średnia mean temperature
23. minimum temperature = minimalna temperatura minimum temperature
24. critical temperature = temperatura krytyczna critical temperature
25. moderate temperature = przeciętna temperatura moderate temperature
26. sub-zero temperature = temperatura ujemna, temperatura poniżej zera sub-zero temperature
27. frigid temperature = oziębła temperatura frigid temperature
28. absolute temperature = temperatura absolutna absolute temperature
29. standard temperature = standardowa temperatura standard temperature
30. certain temperature = pewna temperatura certain temperature
przyimek + temperature
Kolokacji: 19
with temperatures • in temperature • to temperatures • of temperature • for temperatures • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.