KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"temperature" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

temperature rzeczownik

rzeczownik + temperature
Kolokacji: 69
room temperature • body temperature • water temperature • air temperature • surface temperature • winter temperature • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
4. air temperature = temperatura powietrza air temperature
11. ocean temperature = temperatura oceaniczna ocean temperature
12. sea surface temperature = temperatura powierzchni oceanu sea surface temperature
13. operating temperature = temperatura przy eksploatacji operating temperature
14. core temperature = temperatura wnętrza ciała, temperatura głęboka core temperature
15. sea temperature = temperatura morza sea temperature
16. oven temperature = temperatura piekarnika oven temperature
  • Set aside to cool and raise the oven temperature to 450 degrees.
  • Bake 15 minutes, then lower the oven temperature to 350 degrees.
  • The initial oven temperature was 100 C, held for 1 minute.
  • To make the topping, lower the oven temperature to 300 degrees.
  • Immediately reduce oven temperature to 200 degrees and cook for one hour.
  • Those whose cake was too moist may have a problem with the oven temperature.
  • Reduce the oven temperature to 300 degrees and bake them for 15 minutes.
  • A low oven temperature, no more than 300 degrees, is also crucial.
  • But it would take time for the oven temperature to rise.
  • For the lamb, increase the oven temperature to 400 degrees.
17. skin temperature = skóra temperatura skin temperature
18. melting temperature = temperatura topnienia melting temperature
19. soil temperature = temperatura gleby soil temperature
temperature + rzeczownik
Kolokacji: 67
temperature range • temperature change • temperature difference • temperature variation • temperature control • ...
temperature + czasownik
Kolokacji: 64
temperature drops • temperature rises • temperature reaches • temperature ranges • temperature falls • temperature varies • ...
czasownik + temperature
Kolokacji: 57
measure temperature • temperature recorded • reach temperatures • take one's temperature • require temperatures • ...
przymiotnik + temperature
Kolokacji: 106
high temperature • low temperature • average temperature • cold temperature • warm temperature • ambient temperature • ...
przyimek + temperature
Kolokacji: 19
with temperatures • in temperature • to temperatures • of temperature • for temperatures • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.