TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"table" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

table rzeczownik

rzeczownik + table
Kolokacji: 187
coffee table • kitchen table • dinner table • picnic table • dining table • conference table • negotiating table • pool table • bedside table • ...
table + rzeczownik
Kolokacji: 45
table tennis • table manner • table lamp • table top • Table Mountain • table wine • table salt • table leg • table game • table setting • ...
table + czasownik
Kolokacji: 61
table lists • table shows • table gives • table stands • table summarizes • table contains • table includes • table turns • table holds • ...
czasownik + table
Kolokacji: 122
see table • table covered • table made • sit down at the table • take at the table • get up from the table • top the table • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
3. table made = stół zrobił table made
8. table filled = stół napełnił się table filled
10. get up from the table = podnieś się zza stołu get up from the table
13. table surrounded = tabela dotyczyła table surrounded
14. set up tables = zbiór w górę stołów set up tables
15. pick up from the table = popraw się ze stołu pick up from the table
16. clear the table = sprzątać ze stołu clear the table
19. lay out on the table = leżał na zewnątrz na stole lay out on the table
21. spread out on the table = rozłóż się na stole spread out on the table
22. turn the tables = odwrócić sytuację na swoją korzyść , odwrócić sytuację z niekorzystnej na korzystną turn the tables
23. wait on tables = pracować jako kelner, pracować jako osoba obsługująca stoliki w restauracji wait on tables
26. find a table = znajdź stół find a table
27. table is used = stół jest używany table is used
28. get a table = miej stół get a table
29. take a table = zajmij stolik take a table
30. sort this table = posortuj tę tabelę sort this table
31. lay the table = nakrywać do stołu lay the table
32. make to the table = zrób do stołu make to the table
34. pass one's table = mijać czyjś stół pass one's table
35. see at the table = zobacz przy stole see at the table
przymiotnik + table
Kolokacji: 152
wooden table • periodic table • nearby table • outdoor table • folding table • empty table • long table • small table • low table • ...
przyimek + table
Kolokacji: 35
with tables • on top of the table • in front of the table • across the table • off the table • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.