Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"stretch" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stretch czasownik

stretch + rzeczownik
Kolokacji: 46
stretch one's legs • stretch out one's hand • stretch one's arms • stretch out one's arms • stretch out one's legs • stretch one's hand • ...
czasownik + stretch
Kolokacji: 7
seem to stretch • try to stretch • begin stretching • start stretching • finish stretching • ...
stretch + przyimek
Kolokacji: 59
stretch out • stretch from • stretch across • stretch over • stretch along • stretch between • stretch beyond • stretch down • stretch up • ...
stretch + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 65
stretch thin • stretch away • stretch far • stretch taut • stretch wide • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
1. stretch away = rozciągnij daleko stretch away
4. stretch taut = odcinek naprężony stretch taut
5. stretch forth = rozciągnij do przodu stretch forth
6. stretch wide = rozciągnij szeroko stretch wide
7. stretch ahead = rozciągnij naprzód stretch ahead
10. stretch tight = napinać, naciągać, naprężać stretch tight
  • And there didn't seem to be enough of it, the skin was stretched so tight.
  • When resources are stretched tight, making ends meet can be a challenge.
  • Our resources are going to be stretched tight as it is.
  • The skin there was stretched tight over her growing womb.
  • The skin was nearly transparent, stretched tight over the bones of his face.
  • But he said that the cloth was not stretched tight enough to keep out the poisonous air.
  • You got your finger on the trigger, nerves stretched tight, eyes moving.
  • Ael could feel the line inside her, stretched tight toward the man, around this corner and to the left.
  • It was puffed up, with the skin stretched tight, like a drum.
  • The sail stretches tight like a bubble ready to burst.
11. stretch luxuriously = rozciągnij luksusowo stretch luxuriously
12. stretch long = rozciągnij długo stretch long
13. stretch endlessly = wlecz się w nieskończoność stretch endlessly
14. stretch well = rozciągnij dobrze stretch well

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.