TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"stir" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stir czasownik

stir + rzeczownik
Kolokacji: 53
stir controversy • stir tensions • stir debate • stir memories • stir interest • stir up trouble • stir emotions • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
1. stir controversy = wzbudź kontrowersję stir controversy
2. stir tensions = wzbudź napięcia stir tensions
3. stir debate = zamieszaj debatę stir debate
4. stir memories = przywołaj wspomnienia stir memories
5. stir interest = wzbudź zainteresowanie stir interest
6. stir up trouble = czyń zamęt stir up trouble
8. stir passions = wzbudź namiętności stir passions
9. stir one's hair = mieszać czyjś włosy stir one's hair
10. stir the pot = narobić zamieszania, wsadzić kij w mrowisko stir the pot
11. stir one's blood = mieszać czyjś krew stir one's blood
czasownik + stir
Kolokacji: 5
begin to stir • keep stirring • begin stirring • continue stirring • start stirring
stir + przyimek
Kolokacji: 38
stir up • stir until • stir in • stir into • stir within • ...
stir + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 45
stir occasionally • stir constantly • stir well • stir frequently • stir uneasily • stir restlessly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.