Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"stick" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stick rzeczownik

rzeczownik + stick
Kolokacji: 49
hockey stick • stick of dynamite • walking stick • control stick • analog stick • ...
stick + rzeczownik
Kolokacji: 15
stick figure • stick insect • stick shift • stick nest • stick side • ...
stick + czasownik
Kolokacji: 13
stick hits • stick makes • stick comes • stick strikes • stick breaks • ...
czasownik + stick
Kolokacji: 32
carry a stick • use a stick • hold a stick • take a stick • throw a stick • ...
przymiotnik + stick
Kolokacji: 54
long stick • wooden stick • big stick • small stick • sharp stick • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. long stick = długi patyk long stick
2. wooden stick = drewniany patyk wooden stick
3. big stick = siła (zwłaszcza polityczna lub wojskowa) wykorzystywana przez rząd big stick
5. sharp stick = spiczasty patyk sharp stick
6. dry stick = wyschnięty patyk dry stick
  • Who knew what this dry old stick might not have heard?
  • Red threw a couple of dry sticks on the fire.
  • The kid would probably break the guy over his knee like a dry stick.
  • Which is more than that dry stick of a husband could do.
  • Anyone would think he was a dry stick with no feelings at all.
  • "I wonder where we can find some nice dry sticks?"
  • They were watching him because he had a dry stick.
  • I asked him suddenly, as he leaned forward to add a dry stick to the fire.
  • But you can't throw a dry stick against the wind.
  • I am not the dry stick people take me for.
7. little stick = mało patyk little stick
8. short stick = krótki patyk short stick
przyimek + stick
Kolokacji: 8
of sticks • with a stick • on a stick • from the stick • to a stick • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.