"wooden stick" — Słownik kolokacji angielskich

wooden stick kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drewniany patyk
  1. wooden przymiotnik + stick rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Insert a wooden stick into each cup, and freeze for 2 more hours.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo