ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"southern" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

southern przymiotnik

southern + rzeczownik
Kolokacji: 465
southern part • southern end • southern state • southern France • southern terminus • southern edge • southern tip • southern California • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. southern part = południowa część southern part
  • She lived with his parents in the southern part of the city.
  • It is in the most southern part of the state.
  • From its position one can see the view across the whole southern part of the island.
  • About 1500 a second church was built in the southern part of the town.
  • I was probably born in the southern part of the state.
  • It is much more common in the southern part of the range.
  • In the southern part of the state, another trial is now taking place.
  • It comes only from the southern part of this country.
  • Got some in the southern part of the state, but none around here.
  • As a result, more than 10,000 people lost power in southern parts of the country.
2. southern end = południowy koniec southern end
4. southern France = południowa Francja southern France
5. southern terminus = południowy stacja końcowa southern terminus
6. southern edge = południowy brzeg southern edge
7. southern tip = południowa wskazówka southern tip
8. southern coast = południowe wybrzeże southern coast
10. southern border = południowa granica southern border
11. southern portion = południowa część southern portion
12. southern Africa = południowa Afryka southern Africa
13. southern half = południowa połowa southern half
15. southern Italy = południowe Włochy southern Italy
16. southern China = południowe Chiny southern China
17. southern boundary = południowa granica southern boundary
19. southern Lebanon = południowy Liban southern Lebanon
20. southern hemisphere = półkula południowa southern hemisphere
21. southern Iraq = południowy Irak southern Iraq
22. southern shore = południowy brzeg southern shore
23. southern Europe = południowa Europa southern Europe
24. southern India = południowe Indie southern India
25. southern suburb = południowa dzielnica podmiejska southern suburb
27. southern slope = południowy stok southern slope
28. southern town = miasto na południu southern town
29. southern Mexico = południowy Meksyk southern Mexico
30. southern Germany = południowe Niemcy southern Germany
31. southern Florida = południowa Floryda southern Florida
32. southern Brazil = południowa Brazylia southern Brazil
33. southern Afghanistan = południowy Afganistan southern Afghanistan
34. southern Spain = południowa Hiszpania southern Spain
35. southern flank = południowy bok southern flank
36. southern Russia = południowa Rosja southern Russia
37. southern Sudan = południowy Sudan southern Sudan
38. southern Ontario = południowe Ontario southern Ontario
39. southern Asia = południowa Azja southern Asia
40. southern Poland = południowa Polska southern Poland
41. southern Australia = południowa Australia southern Australia
42. southern district = południowy region southern district
43. southern city = południowe miasto southern city
44. southern section = południowa część southern section
45. southern island = południowa wyspa southern island
46. southern Norway = południowa Norwegia southern Norway
47. southern side = południowa strona southern side
48. southern bank = południowy bank southern bank
49. southern area = południowy obszar southern area
50. southern county = południowe hrabstwo southern county
51. southern limit = południowy limit southern limit
52. southern wall = południowa ściana southern wall
53. southern Canada = południowa Kanada southern Canada
54. southern neighbor = południowy sąsiad southern neighbor
55. southern Nepal = południowy Nepal southern Nepal
56. southern Somalia = południowa Somalia southern Somalia
57. southern entrance = południowe wejście southern entrance
58. southern outskirts = południowe peryferie southern outskirts
59. southern route = południowa trasa southern route
60. southern ocean = południowy ocean southern ocean
61. southern Chile = południowe Chile southern Chile
62. southern Arizona = południowa Arizona southern Arizona
63. southern sky = południowe niebo southern sky
64. southern Alberta = południowa Alberta southern Alberta
65. southern Texas = południowy Teksas southern Texas
66. southern rim = południowy brzeg southern rim
67. southern Philippines = południowe Filipiny southern Philippines
69. southern Sweden = południowa Szwecja southern Sweden
70. southern Oregon = południowy Oregon southern Oregon
71. southern Utah = południowy Utah southern Utah
72. southern port = południowy port southern port
73. southern Illinois = południowy Illinois southern Illinois
74. southern New Jersey = południowy New Jersey southern New Jersey
75. southern horizon = południowy horyzont southern horizon
76. southern Israel = południowy Izrael southern Israel
77. southern Thailand = południowa Tajlandia southern Thailand
78. southern continent = południowy kontynent southern continent
79. southern plain = południowa równina southern plain
80. southern Japan = południowa Japonia southern Japan
81. southern mountain = południowa góra southern mountain
82. southern reach = południowy zasięg southern reach
84. southern fringe = południowy skraj southern fringe
85. southern sea = południowe morze southern sea
88. southern branch = południowa gałąź southern branch
89. southern Vietnam = południowy Wietnam southern Vietnam
90. southern Louisiana = południowa Luizjana southern Louisiana
91. southern Peru = południowe Peru southern Peru
92. southern extension = południowe przedłużenie southern extension
93. southern Bulgaria = południowa Bułgaria southern Bulgaria
94. southern Indiana = południowa Indiana southern Indiana
95. southern zone = południowa strefa southern zone
96. southern front = południowy front southern front
97. southern Turkey = południowa Turcja southern Turkey
98. southern Virginia = południowa Wirginia southern Virginia
99. southern Scotland = południowa Szkocja southern Scotland
100. southern Maine = południowe Maine southern Maine

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.