"slow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

slow przymiotnik

slow + rzeczownik
Kolokacji: 339
slow motion • slow pace • slow start • slow movement • slow death • slow process • slow growth • slow progress • slow speed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
1. slow motion = zwolnione tempo slow motion
2. slow pace = wolne tempo slow pace
3. slow start = rozwlekły początek slow start
  • But his political career got off to a slow start.
  • The American program got off to a slow start, however.
  • For the industry as a whole, the year got off to a slow start.
  • He got off to a slow start out of spring training.
  • Despite a slow start, he took care to have the last word.
  • In many states, the program got off to a slow start.
  • After a slow start, the process is well under way.
  • After a slow start, the show became the hit of the season.
  • I've been known to get off to a slow start every year.
  • He got off to a little bit of a slow start, but the whole team did.
5. slow death = powolna śmierć slow death
6. slow process = powolny proces slow process
7. slow growth = powolny rozwój slow growth
8. slow progress = rozwlekły postęp slow progress
9. slow speed = wolna prędkość slow speed
10. slow rate = wolna stawka slow rate
11. slow smile = wolny uśmiech slow smile
12. slow breath = wolny oddech slow breath
13. slow decline = wolny upadek slow decline
14. slow step = wolny krok slow step
15. slow circle = wolne koło slow circle
16. slow way = wolna droga slow way
17. slow time = wolny czas slow time
18. slow day = wolny dzień slow day
19. slow recovery = rozwlekły powrót do zdrowia slow recovery
20. slow tempo = rozlewność slow tempo
21. slow response = rozwlekła odpowiedź slow response
22. slow heartbeat = wolne bicie serca slow heartbeat
24. slow voice = rozwlekły głos slow voice
25. slow walk = wolny spacer slow walk
26. slow sales = wolne sprzedaże slow sales
27. slow breathing = wolne oddychanie slow breathing
28. slow dance = powolny taniec slow dance
29. slow rhythm = rozwlekły rytm slow rhythm
30. slow work = wolna praca slow work
31. slow song = rozwlekła piosenka slow song
32. slow descent = rozwlekłe zejście slow descent
33. slow learner = mało pojętny uczący się slow learner
34. slow March = wolny marsz slow March
35. slow fire = wolny ogień slow fire
36. slow turn = wolna kolej slow turn
37. slow method = wolna metoda slow method
38. slow change = wolna zmiana slow change
39. slow stream = grupa o niższym poziomie slow stream
40. slow nod = wolne kiwnięcie głową slow nod
41. slow journey = wolna podróż slow journey
42. slow rise = wolny wzrost slow rise
43. slow beat = wolne bicie slow beat
44. slow wave = rozwlekła fala slow wave
45. slow ballad = wolna ballada slow ballad
46. slow development = wolny rozwój slow development
47. slow period = wolny okres slow period
48. slow jam = wolny dżem slow jam
49. slow trading = wolny handel slow trading
50. slow approach = wolne podejście slow approach
51. slow train = pociąg osobowy slow train
52. slow grin = rozwlekły uśmiech slow grin
53. slow degree = rozwlekły stopień slow degree
54. slow economy = wolna gospodarka slow economy
55. slow arc = wolny łuk slow arc
56. slow season = wolna pora roku slow season
57. slow climb = wolna wspinaczka slow climb
58. slow lane = pas, po którym jeździ się wolniej (prawy pas w Polsce; lewy pas w UK i Irlandii) slow lane
59. slow stroke = rozwlekły cios slow stroke
czasownik + slow
Kolokacji: 16
go slow • start slow • move slow • prove slow • run slow • ...
przysłówek + slow
Kolokacji: 52
relatively slow • painfully slow • extremely slow • agonizingly slow • notoriously slow • ...
slow + przyimek
Kolokacji: 13
slow in • slow for • slow to • slow on • slow with • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.