BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"skeleton" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

skeleton rzeczownik

rzeczownik + skeleton
Kolokacji: 17
dinosaur skeleton • steel skeleton • animal skeleton • whale skeleton • metal skeleton • ...
skeleton + rzeczownik
Kolokacji: 22
skeleton crew • skeleton key • skeleton staff • skeleton racer • skeleton event • ...
skeleton + czasownik
Kolokacji: 15
skeleton lays • skeleton shows • skeleton lying • skeleton remains • skeleton appears • ...
czasownik + skeleton
Kolokacji: 8
skeleton is found • know from a skeleton • skeleton made • skeleton covered • include skeletons • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(1) find, know, discover
Kolokacji: 3
1. skeleton made = szkielet zrobił skeleton made
2. skeleton covered = szkielet przykrył skeleton covered
3. include skeletons = obejmuj szkielet include skeletons
4. form a skeleton = załóż szkielet form a skeleton
5. skeleton wrapped = szkielet zawinął skeleton wrapped
przymiotnik + skeleton
Kolokacji: 53
complete skeleton • human skeleton • partial skeleton • internal skeleton • mere skeleton • ...
przyimek + skeleton
Kolokacji: 7
with skeletons • of skeletons • in skeleton • to a skeleton • for skeletons • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.