BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"skeleton" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

skeleton rzeczownik

rzeczownik + skeleton
Kolokacji: 17
dinosaur skeleton • steel skeleton • animal skeleton • whale skeleton • metal skeleton • ...
skeleton + rzeczownik
Kolokacji: 22
skeleton crew • skeleton key • skeleton staff • skeleton racer • skeleton event • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
(2) key, Dance, shrimp, suit
Kolokacji: 4
1. skeleton racer = samochód wyścigowy zredukowany do minimum skeleton racer
2. skeleton event = wydarzenie zredukowane do minimum skeleton event
3. skeleton warrior = wojownik zredukowany do minimum skeleton warrior
4. Skeleton Man = Człowiek zredukowany do minimum Skeleton Man
5. skeleton costume = strój zredukowany do minimum skeleton costume
6. skeleton hand = ręka zredukowana do minimum skeleton hand
7. skeleton frame = rama zredukowana do minimum skeleton frame
8. skeleton athlete = sportowiec zredukowany do minimum skeleton athlete
(4) Coast, Canyon
Kolokacji: 2
(5) tower, structure
Kolokacji: 2
skeleton + czasownik
Kolokacji: 15
skeleton lays • skeleton shows • skeleton lying • skeleton remains • skeleton appears • ...
czasownik + skeleton
Kolokacji: 8
skeleton is found • know from a skeleton • skeleton made • skeleton covered • include skeletons • ...
przymiotnik + skeleton
Kolokacji: 53
complete skeleton • human skeleton • partial skeleton • internal skeleton • mere skeleton • ...
przyimek + skeleton
Kolokacji: 7
with skeletons • of skeletons • in skeleton • to a skeleton • for skeletons • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.