14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"skeleton" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

skeleton rzeczownik

rzeczownik + skeleton
Kolokacji: 17
dinosaur skeleton • steel skeleton • animal skeleton • whale skeleton • metal skeleton • ...
skeleton + rzeczownik
Kolokacji: 22
skeleton crew • skeleton key • skeleton staff • skeleton racer • skeleton event • ...
skeleton + czasownik
Kolokacji: 15
skeleton lays • skeleton shows • skeleton lying • skeleton remains • skeleton appears • ...
czasownik + skeleton
Kolokacji: 8
skeleton is found • know from a skeleton • skeleton made • skeleton covered • include skeletons • ...
przymiotnik + skeleton
Kolokacji: 53
complete skeleton • human skeleton • partial skeleton • internal skeleton • mere skeleton • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
(2) human, Neanderthal, facial
Kolokacji: 3
(4) mere, bare
Kolokacji: 2
1. axial skeleton = szkielet osiowy axial skeleton
2. single skeleton = jeden szkielet single skeleton
3. articulated skeleton = wyrażony szkielet articulated skeleton
4. female skeleton = żeński szkielet female skeleton
5. male skeleton = męski szkielet male skeleton
6. animated skeleton = ożywiony szkielet animated skeleton
7. structural skeleton = strukturalny szkielet structural skeleton
8. wooden skeleton = drewniany szkielet wooden skeleton
9. headless skeleton = bezgłowy szkielet headless skeleton
(9) black, white
Kolokacji: 2
(10) fragile, bony, gaunt
Kolokacji: 3
(11) fossilized, rigid
Kolokacji: 2
przyimek + skeleton
Kolokacji: 7
with skeletons • of skeletons • in skeleton • to a skeleton • for skeletons • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.