"skeleton" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

skeleton rzeczownik

rzeczownik + skeleton
Kolokacji: 17
dinosaur skeleton • steel skeleton • animal skeleton • whale skeleton • metal skeleton • ...
skeleton + rzeczownik
Kolokacji: 22
skeleton crew • skeleton key • skeleton staff • skeleton racer • skeleton event • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. skeleton crew = podstawowy personel, niezbędna załoga, minimalna liczba pracowników niezbędna do prawidłowego funkcjonowania firmy skeleton crew
2. skeleton key = klucz uniwersalny (otwierający wiele zamków) skeleton key
  • He began to work at the lock with a skeleton key.
  • Somebody was working the outer door open with a skeleton key.
  • He could tell that a skeleton key was in the lock.
  • He closed the door behind him, locked it, with a special skeleton key.
  • Did you really think the skeleton key was a place?
  • He tried a thin skeleton key and opened the door without difficulty.
  • Like having a skeleton key that'll open the door to every room.
  • Someone out in the hall was trying to release the lock with a skeleton key.
  • He got the apartment door open in a swift minute or so with a skeleton key.
  • The oldest books are kept in a glass case, locked with a skeleton key.
3. skeleton staff = podstawowy personel, niezbędna załoga, minimalna liczba pracowników niezbędna do prawidłowego funkcjonowania firmy skeleton staff
skeleton + czasownik
Kolokacji: 15
skeleton lays • skeleton shows • skeleton lying • skeleton remains • skeleton appears • ...
czasownik + skeleton
Kolokacji: 8
skeleton is found • know from a skeleton • skeleton made • skeleton covered • include skeletons • ...
przymiotnik + skeleton
Kolokacji: 53
complete skeleton • human skeleton • partial skeleton • internal skeleton • mere skeleton • ...
przyimek + skeleton
Kolokacji: 7
with skeletons • of skeletons • in skeleton • to a skeleton • for skeletons • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.