"search" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

search czasownik

search + rzeczownik
Kolokacji: 52
search one's face • search one's UK Database • search one's memory • search one's home • search one's apartment • ...
czasownik + search
Kolokacji: 23
begin searching • start searching • continue searching • skip to search • keep searching • go searching • continue to search • ...
search + przyimek
Kolokacji: 38
search for • search out • search through • search among • search by • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
2. search out = wyszperać search out
4. search among = szukaj wśród search among
5. search by = szukaj przez search by
6. search without = poszukiwania na zewnątrz search without
7. search around = poszukiwania około search around
11. search at = szukaj przy search at
13. search to = szukaj aby search to
14. search after = szukaj search after
15. search under = przeszukaj poniżej search under
16. search within = poszukiwania wewnątrz search within
17. search about = poszukiwania około search about
18. search across = poszukiwania wszerz search across
19. search of = szukaj z search of
20. search along = poszukiwania wzdłuż search along
21. search into = szukaj do search into
search + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 56
search frantically • desperately search • thoroughly searched • search carefully • search further • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.