"search" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

search czasownik

search + rzeczownik
Kolokacji: 52
search one's face • search one's UK Database • search one's memory • search one's home • search one's apartment • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
1. search one's face = poszukiwania czyjś twarz search one's face
3. search one's memory = poszukiwania czyjś pamięć search one's memory
4. search one's home = poszukiwania czyjś dom search one's home
5. search one's apartment = poszukiwania czyjś mieszkanie search one's apartment
6. search one's pockets = poszukiwania czyjś kieszenie search one's pockets
7. search one's eyes = poszukiwania czyjś oczy search one's eyes
8. search one's mind = poszukiwania czyjś umysł search one's mind
9. search one's car = poszukiwania czyjś samochód search one's car
10. search this site = przeglądnij tę witrynę search this site
11. search the area = przeszukaj obszar search the area
13. search the room = przeprowadź rewizję w pokoju search the room
14. search one's office = poszukiwania czyjś biuro search one's office
czasownik + search
Kolokacji: 23
begin searching • start searching • continue searching • skip to search • keep searching • go searching • continue to search • ...
search + przyimek
Kolokacji: 38
search for • search out • search through • search among • search by • ...
search + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 56
search frantically • desperately search • thoroughly searched • search carefully • search further • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.