Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"room" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

room rzeczownik

rzeczownik + room
Kolokacji: 325
dining room • living room • hotel room • locker room • emergency room • conference room • control room • guest room • engine room • ...
room + rzeczownik
Kolokacji: 57
room temperature • room service • room rate • room door • room number • room apartment • dining room table • living room floor • ...
room + czasownik
Kolokacji: 123
room overlooking • room contains • room seems • room holds • room looks • room starts • room costs • room begins • room goes • ...
czasownik + room
Kolokacji: 284
dress rooms • make room • allow room • find room • provide room • create room • offer rooms • go to one's room • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. make room = robić miejsce (ustępować miejsca, przesuwać się) make room
3. allow room = pozwól pokojowi allow room
6. create room = stwórz pokój create room
9. contact emergency room = oddział pomocy doraźnej kontaktowy contact emergency room
12. stay in one's room = nie wychodzić czyjś pokój stay in one's room
13. come to one's room = ocknąć się czyjś pokój come to one's room
16. get to one's room = dochodzić czyjś pokój get to one's room
17. need room = pokój potrzeby need room
19. spend in one's room = wydawać w czyjś pokój spend in one's room
20. call one's room = dzwonić czyjś pokój call one's room
22. walk to one's room = podchodzić czyjś pokój walk to one's room
23. send to one's room = wysyłać czyjś pokój send to one's room
24. hide in one's room = ukrywać się w czyjś pokój hide in one's room
25. show one's room = pokazywać czyjś pokój show one's room
26. show to one's room = widowisko aby czyjś pokój show to one's room
27. make to one's room = robić aby czyjś pokój make to one's room
32. run to one's room = przebiegnięty czyjś pokój run to one's room
34. visit one's room = odwiedzać czyjś pokój visit one's room
35. head for one's room = głowa dla czyjś pokój head for one's room
36. open to one's room = otwarty aby czyjś pokój open to one's room
39. run out of the room = wyczerpany się z pokoju run out of the room
41. go out of the room = wyjdź z pokoju go out of the room
43. go up to one's room = iść w górę czyjś pokój go up to one's room
44. house rooms = pokoje domu house rooms
47. room separated = pokój podzielił room separated
48. divide into several rooms = podział do kilku pokojów divide into several rooms
49. room known = pokój znany room known
50. room covered = pokój przykrył room covered
51. room is furnished = pokój jest umeblowany room is furnished
52. room dedicated = pokój poświęcił room dedicated
53. rent a room = odnajmuj pokój rent a room
54. scan the room = przejrzyj pokój scan the room
55. die in one's room = ginąć czyjś pokój die in one's room
58. book a room = książka pokój book a room
59. pace the room = tempo pokój pace the room
61. room reserved = pokój zachował room reserved
64. room is occupied = pokój jest zajęty room is occupied
65. survey the room = badanie pokój survey the room
66. save room = oprócz pokoju save room
68. room is lit = pokój jest oświetlony room is lit
69. search the room = przeprowadź rewizję w pokoju search the room
71. sneak into one's room = podkradać się do czyjś pokój sneak into one's room
72. room is built = pokój jest zbudowany room is built
73. room is designed = pokój jest zaprojektowany room is designed
75. confine to one's room = zamykać czyjś pokój confine to one's room
76. hear from the room = dostań wiadomość od pokoju hear from the room
77. hurry to one's room = pośpiech aby czyjś pokój hurry to one's room
78. room surrounded = pokój otoczył room surrounded
80. break into one's room = włamywać się czyjś pokój break into one's room
81. retreat to one's room = wycofanie się aby czyjś pokój retreat to one's room
82. room prepared = pokój przygotował room prepared
84. flood the room = zalej pokój flood the room
85. room is used = pokój jest używany room is used
87. take a room = weź pokój take a room
89. join in the room = przyłącz się do pokoju join in the room
90. room connected = pokój łączył się room connected
92. watch in one's room = patrzyć w czyjś pokój watch in one's room
93. head to one's room = głowa aby czyjś pokój head to one's room
95. want a room = chciej pokój want a room
96. go from room = pójdź z pokoju go from room
97. escort to one's room = eskorta aby czyjś pokój escort to one's room
98. arrive at one's room = przybywać czyjś pokój arrive at one's room
99. pass one's room = mijać czyjś pokój pass one's room
100. lead out of the room = wyprowadzaj z pokoju lead out of the room
przymiotnik + room
Kolokacji: 360
empty room • dark room • front room • darkened room • separate room • spacious room • crowded room • windowless room • ...
przyimek + room
Kolokacji: 36
per room • to one's room • including room • by room • across the room • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.