"remedy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

remedy rzeczownik

rzeczownik + remedy
Kolokacji: 14
home remedy • folk remedy • headache remedy • hangover remedy • heartburn remedy • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. headache remedy = lekarstwo bólu głowy headache remedy
2. heartburn remedy = lekarstwo zgagi heartburn remedy
3. cough remedy = lekarstwo kaszlu cough remedy
4. pain remedy = lekarstwo bólu pain remedy
5. flu remedy = lekarstwo przeciwgrypowe flu remedy
(3) hangover, conduct
Kolokacji: 2
remedy + czasownik
Kolokacji: 12
remedy includes • remedy works • remedy involves • remedy lies • remedy contains • ...
czasownik + remedy
Kolokacji: 23
seek remedies • use remedies • offer remedies • suggest remedies • pursue remedies • ...
przymiotnik + remedy
Kolokacji: 80
herbal remedy • legal remedy • natural remedy • only remedy • alternative remedy • ...
przyimek + remedy
Kolokacji: 9
of remedies • for remedies • with remedies • to remedies • on remedies • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.