"remedy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

remedy rzeczownik

rzeczownik + remedy
Kolokacji: 14
home remedy • folk remedy • headache remedy • hangover remedy • heartburn remedy • ...
remedy + czasownik
Kolokacji: 12
remedy includes • remedy works • remedy involves • remedy lies • remedy contains • ...
czasownik + remedy
Kolokacji: 23
seek remedies • use remedies • offer remedies • suggest remedies • pursue remedies • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
(1) seek, pursue, try, create
Kolokacji: 4
1. use remedies = lekarstwa wykorzystania use remedies
3. sell remedies = zaprzedaj środki zaskarżenia sell remedies
4. exhaust one's remedies = spaliny czyjś lekarstwa exhaust one's remedies
5. remedy is applied = lekarstwo jest zastosowane remedy is applied
6. give a remedy = daj lekarstwo give a remedy
przymiotnik + remedy
Kolokacji: 80
herbal remedy • legal remedy • natural remedy • only remedy • alternative remedy • ...
przyimek + remedy
Kolokacji: 9
of remedies • for remedies • with remedies • to remedies • on remedies • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.