"remedy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

remedy rzeczownik

rzeczownik + remedy
Kolokacji: 14
home remedy • folk remedy • headache remedy • hangover remedy • heartburn remedy • ...
remedy + czasownik
Kolokacji: 12
remedy includes • remedy works • remedy involves • remedy lies • remedy contains • ...
czasownik + remedy
Kolokacji: 23
seek remedies • use remedies • offer remedies • suggest remedies • pursue remedies • ...
przymiotnik + remedy
Kolokacji: 80
herbal remedy • legal remedy • natural remedy • only remedy • alternative remedy • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
2. legal remedy = środek odwoławczy legal remedy
3. natural remedy = naturalne lekarstwo natural remedy
4. only remedy = jedyny środek zaskarżenia only remedy
6. cold remedy = lekarstwo na przeziębienie cold remedy
7. effective remedy = skuteczne lekarstwo effective remedy
9. best remedy = najlepszy środek zaskarżenia best remedy
10. appropriate remedy = odpowiednie lekarstwo appropriate remedy
11. available remedy = dostępne lekarstwo available remedy
przyimek + remedy
Kolokacji: 9
of remedies • for remedies • with remedies • to remedies • on remedies • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.